TR    ENG
TürFotoğraf
Başlık
Beypazarı Seymenleri ve Bacıerenleri
Konu1930'lu yıllarda Beypazarı Seymenleri ve Bacıerenleri.
Anahtar KelimelerBeypazarı Seymenleri-Bacıerenler, Anadolu Bacıları(Bacıyan-ı Rum)
KaynakAnkara Kulübü Derneği Arşivinden alınmıştır.
Envanter No1Fi38
Süre/Boyut10.5 x 17 cm
Ek(ler)

IMAGE

Kütüphanemizde baskısı bulunmaktadır.

Bacıerenler hem 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Dikmen sırtlarında karşılanmasında hem de izleyen yıllardaki törenlerde at sırtında kutlamalara katılmışlardır.Anadolu kadınları tarihte çok önemli işlevlere sahip olmuştur.Anadolu'nun yurt yapılmasında dört ana güçten birinin Anadolu Bacıları(Bacıyan-ı Rum) olması,dünyadaki ilk kadın örgütlenmesinin Ahi Evren'in eşi Fatma Sultan'ın önderliğinde Anadolu'da kurulması ve kadınların Anadolu kültüründe erkekle birlikte eşit konuma sahip olması tarihçiler tarafından yaygın olarak kabul edilmektedir.Hem geleneksel kültürümüzde kadınların toplumsal yaşamdaki belirleyici rolü,hem de Cumhuriyet'le birlikte Türk kadınlarının dünya kadınlarına örnek olacak şekilde elde ettikleri haklara rağmen,bugün gelinen aşamada kadınların halen geri planda kalması düşüncürüdür.