TR    ENG
TürMakale-Çevre
Konuşmacı(lar)/Yazar(lar)N. Aydan Sat, Z. Aslı Gürel Üçer, Çiğdem Varol, S. Bahar Yenigül
Başlık
Sürdürülebilir Kentler İçin Çok Merkezli Gelişme: Ankara Metropoliten Kenti İçin Bir Değerlendirme
Anahtar KelimelerÇok merkezli gelişme, Sürdürülebilir kent, Kent formu, Metropoliten kent, Ankara
KaynakVEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(1): 98-107
DilTürkçe
Envanter No1M_000078
Ek(ler)