TR    ENG
TürMakale-Kültür
Konuşmacı(lar)/Yazar(lar)Mustafa Erdoğan
Başlık
Ankara’nın Bilinmeyen Tarihi: XVIII. Asır Şairi Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri
Anahtar Kelimeler Ankara, Hacı Bayram-ı Velî, Bayramîlik, Klasik Türk Şiiri, Râzî Divanı.
KaynakVEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 104-130
Envanter No1M_000067
Ek(ler)