TR    ENG
TypeArticle-Culture
Speaker(s)/Author(s)Mustafa Erdoğan
Title
Ankara’nın Bilinmeyen Tarihi: XVIII. Asır Şairi Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri
Keywords Ankara, Hacı Bayram-ı Velî, Bayramîlik, Klasik Türk Şiiri, Râzî Divanı.
SourceVEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 104-130
Inventory No1M_000067
Extra(s)