TR    ENG
TürMakale-Tarih
Konuşmacı(lar)/Yazar(lar)Ömer Gök
Başlık
Rusûhî İsmâil Ankaravî Bibliyografyası
Anahtar Kelimeler17. yy., İslamî edebiyat, Rusûhî İsmâil Ankaravî, Hazret-i Şârih, Bibliyografya
KaynakVEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(1): 60-66
DilTürkçe
Envanter No1M_000065
Ek(ler)