TR    ENG
TypeArticle-History
Speaker(s)/Author(s)İhsan Seddar Kaynar, Murat Koraltürk
Title
Ankara’ya Demiryoluyla Göçler ve İskan Siyaseti (1890-1910)
KeywordsAnkara, Anadolu Demiryolu, Demiryolu ulaşımı, Göçmen yerleştirme, Göç, İskân siyaseti, 19. yüzyıl, Anadolu
SourceVEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(1): 1-12
LanguageTurkish
Inventory No1M_000062
Extra(s)