TR    ENG
TypeNews
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Mehmet Tunçer
Title
Yirminci Yüzyıl Başında Bir Modern Han: Taşhan
SubjectTaşhan.
KeywordsAnkara, Han, Taşhan.
Source(Prof. Dr. Mehmet Tunçer) http://ankaratarihi.blogspot.com/ Ankara Magazine Dergisi, “Kent ve Çevre Köşesi”, Ocak 2003, Sayı 15, s.76-77
LanguageTurkish
Extra(s)

PDF