TR    ENG
TypeArticle-Tourism
Speaker(s)/Author(s)Gamze Tarsuslugil Tez Danışman: Gül Güneş
Title
Kültür Turizmi ve Uluslararası Tanınırlık: Ankara Hamamönü Örneği
SubjectKültür, Yerleşimler.
KeywordsKültür Turizmi, Destinasyon, Niş Pazarlama, Hamamönü, Uluslararası Tanınırlık
Sourcehttp://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/737/
LanguageTurkish
Extra(s)

Yukarıda bilgileri verilen yüksek lisan tezi 2013 yılında haz<ırlanmış olup, Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sisteminde yer almaktadır.