TR    ENG
TypeArticle-Transportation
Speaker(s)/Author(s)M. Kürşat Çubuk (İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi) Mutlu Türkmen (Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi)
Title
Ankara'da Raylı Ulaşım
SubjectUlaşım.
KeywordsAnkara, toplu taşım, ulaşım planlaması, raylı sistemler
SourceGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ( Cilt: 18, No:1, 125-144, 2003)
LanguageTurkish
Extra(s)

PDF