TR    ENG

Hakkımızda

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ

ANKARA DİJİTAL KENT ARŞİVİ POLİTİKASI

http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/

Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA), Ankara’nın kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’ne bağlı bir arşivdir.

Ankara Dijital Kent Arşivi, Ankara’nın kültürel değerleri ile tarihini yansıtan öncelikli bilgi kaynaklarının saptanması, toplanması, kataloglanması, uygun koşullarda korunması, dijitalleştirilmesi, sergilenmesi ve yayınların üretilmesi – kentsel kültürel üretimin artırılması– alanlarında sorumluluk üstlenmiştir.

Ankara ile ilgili pek çok belge mevcuttur. Ancak bu belgeler farklı farklı kurumlarda veya kişilerin elinde muhafaza edilmekte ve dijital ortama aktarılmaması nedeniyle de paylaşılamamaktadır. Ankara Dijital Kent Arşivi” bir belge havuzudur.    Belgeler, web sayfasında sahiplerinin kimlikleri ve elde edilme süreçleri belirtilerek yayınlanmaktadır.

Bir başka deyişle Ankara’da kurulmuş bir üniversite kütüphanesi olarak; kentin kültürel mirasını bugüne taşımak, bugün yaşayan Ankara’yı da belgeleyerek gelecek nesillere aktarmak hedeflenmiş ve belgeler gerek basılı gerekse dijital ortamda araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA) ayrıca, günümüzde Ankara’nın yaşadığı hızlı değişimin kavranması ve bu değişime cevap veren bir kentlilik bilincinin geliştirilmesi hususlarında da Ankaralılara destek vermeyi amaç edinmiştir. Ankara Dijital Kent Arşivi kentin belleğini canlı tutmayı amacıyla sergi ve konferans düzenlenmekte, bilimsel yayınlar üretilmektedir.

KULLANIM

Ankara Arşivi dermesinde;  Basılı 1147 kitap, 169 tane ciltli dergi ve gazete ve 2400 adet veri (röportaj, amblem ve logo, haber, makale, gravür, konferans, kartpostal, fotoğraf vb.) dijital ortama yüklenerek kullanıma açılmıştır.  Web sayfasında veriler aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir;

 • Basılı kaynaklar Sirsi Dynix Symphony Otomasyon programından taranmakta,

Dijital ortamda sunulan veriler, aşağıdaki bibliyografik başlıklar altında yer almaktadır:

 • Tür

 • Yazar

 • Başlık

 • Anahtar Kelimeler

 • Kaynak

 • Dil

 • Ekler:

 • Video

 • Metin

 • Fotoğraf

 • Dijital arşiv kullanımı herkese açıktır.

 • Bir uzun metrajlı film veya belgesel kopyalanamaz.

 • Bilimsel yayınlar için dipnot olarak gösterilmesi şartıyla kullanılabilir. 

Nasıl Araştırma Yaparım?

Ankara Dijital Kent Arşivi’nde (ADKA) iki şekilde araştırma yapılabilir. Ankara Dijital Kent Arşivi web sayfasını  http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/?lang=tr ziyaret eden araştırmacılar aramak istediği konuyu arama motoruna yazarak konu hakkında her tür bilgi kaynağına (Makale, fotoğraf, belgesel, konferans .. vb. ) ulaşarak istediklerini konuya erişebilirler. Ayrıca bilgi kaynağı türü üzerinden, örneğin araştırmacı sadece makaleye ulaşmak istiyorsa araştırdığı konuya göre makale başlığı altından ulaşabilir.  

Araştırmacılar Ankara Dijital Kent Arşivi’nde bulunan bilgi kaynaklarını, telif haklarına dikkat ederek (kaynak göstererek) kullanabilirler. 

Araştırmacı konuyla ilgili kitaba ulaşmak isterse “Kitap Ara” kısmına tıklayarak doğrudan Sirsi Dynix Symphony Otomasyon siteminden tarama yapabilir. Atılım Üniversitesi öğrencileri, mensupları hariç dışarıdan kullanıcılar kitapları Kütüphane içerisinde bulunan Ankara Dijital Kent Arşivi Salonunda inceleyebilir.

BAĞIŞ

Ankara Dijital Kent Arşivi`nin önemli özelliklerinden biri belli bir zaman dilimini değil; Ankara’ya ait bütün dönemleri ele almasıdır. Bu doğrultuda ilgi alanımıza giren fakat arşivimizde yer almayan bilgi kaynakları bağış ve devir yoluyla kabul edilmektedir.

Bağış veya devir için arşive getirilen materyaller, ihtiyaç duyulması halinde "bağış beyan formu" karşılığında teslim alınmaktadır. Ayrıca bu belge ile birlikte devredilen eserin sahibi tarafından nasıl kullanılmasına izin verildiğine dair bir protokol imzalanmaktadır. 

Bu beyanda şu maddeler yer almaktadır:

 • Bilgi kaynağının sahiplik, araştırmacılara açma, dijital ortama aktarma, teşhir ve yayın haklarından hangilerinin arşivimize devredildiği.

 • Kurum veya şahıs tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eserden yararlanılabilir.

Bilgi kaynağının koleksiyondan çıkarılmasına karar verilmesi halinde, bağışçıdan izin alınması şartıyla koleksiyondan çıkarılması sağlanır.

STANDARTLAR

 • Yedekleme süresi: Harddisklerde yedeklenmektedir.

 • Resim standardı: Basılı resimleri taranıp, JPG formatında yayınlanmaktadır.

 • Ses Dosyaları:  Sunucularda MP3 olarak barındırılarak  yayınlanmaktadır.

 • Video dosyaları: Sunucularda MP4, WMV formatında barındırılarak yayınlanmaktadır.

 • Metin, Broşür, Makale, Haber vb.: Bu tip yazılı dokümanlar PDF formatında yayınlanmaktadır.

 • Konferans sunumları PPT, PDF formatında yayınlanmaktadır.

 • Web siteleri CMS sisteminde yönetilmektedir.