TR    ENG

Conference

 
 1. Kaybolan Ankara Sunumu ve Şehreküstü Kitap İmza Günü

 2. Eski Ankara Bağ Evleri Yaşantısı

 3. Atatürk ve Ankara

 4. Ankara Turizmi ve Geleceği

 5. Tarih Boyunca Ankara

 6. Ankara Müzelerinde Efsane Kral Midas ve Frigya'nın İzleri

 7. Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara

 8. Milli Mücadele Başlarken Ankara

 9. Cumhuriyet Döneminde Ankara'da Mimarlık

 10. Ankara Müzeleri – Anadolu Medeniyetleri Müzesi

 11. Bir Baş Kentin (Ankara) İmarı 

 12. Geçmişin Angora'sından Geleceğin Ankara'sına

 13. Cumhuriyet'in "Mimari Mirası"nın Planlama Aracılığı İle Korunması: Ankara Örneği

 14. Kentsel Dönüşüm,Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri:Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

 15. Ankara'nın Başkent Olarak Seçilmesi

 16. Beypazarı - Eğriova Yayla Serisi Örneğinde Ekoturizm

 17. Ankara'daki Çatı Yüzeylerinin Kentin Açık ve Yeşil Alan Sistemine Kazandırılması

 18. Kent Yakınındaki Kırsal Alanların Kaynaklarının Akılcı Kullanımı: Ankara - Nallıhan Örneği

 19. 19.YY’dan 20.YY’a Geçiş Sürecinde Ankara

 20. Ankara

 21. Ankara Kentinin Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi Kapanış ve Bilgilendirme Toplantısı

 22. Milli Mücadele Yıllarında Ankara Paneli: Ankara'nın Başkent Olma Nedenleri ve Milli Mücadele Döneminde Ankara

 23. Ankara Sempozyumu-Işık Kansu Konuşması

 24. Ankara Kent Halkının Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları

 25. Ankara Sempozyumu

 26. Ankara'nın Sosyo-Kültürel ve Tarihsel Yapısı

 27. Ankara'nın Başkent Oluşunun 83. Yılı

 28. Ankara'da Bir Cumhuriyet Sergisi