TR    ENG

Metroyla Ankaray'ın Yüzde 20'sini Kullanıyoruz

Type Interview
Speaker(s)/Author(s) Ali İnandım
Title
Metroyla Ankaray'ın Yüzde 20'sini Kullanıyoruz
Subject Ulaşım Plancısı Erhan Öncü Ankara'nın ulaşım sorunlarını anlatıyor.
Keywords Ulaşım Plancısı Erhan Öncü, Ankara'da ulaşım, Ankara Kenti Ulaşım Etüdü, Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planı ve Raylı Toplutaşım Yapılabilirlik Etüdü, Ankaray- Ankara Hafif Raylı Toplutaşım Sistem Ulaşım Etüdü.
Source Milliyet Newspaper Ankara Supplemen (08.02.2017)
Language Turkish
Inventory No 1GK_000003
Extra(s)