TR    ENG

Başkent Belki Özel Bir Yasaya Tabi Tutulmalı

Type Interview
Speaker(s)/Author(s) Ali İnandım
Title
Başkent Belki Özel Bir Yasaya Tabi Tutulmalı
Subject Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Ankara'nın şehirleşmesini anlatıyor.
Keywords Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, şehir, Ankara şehir planı, Yücel-Uybadin Planı,Ankara 1990 Nazım Planı, Bölge Kat Nizamı Planı, Merkezi İş Alanları Projesi, Büyük Ankara Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi, Dikmen Vadisi Projesi’,Yeni Büyükşehir Yasası.
Source Milliyet Newspaper Ankara Supplemen (01.02.2017)
Language Turkish
Inventory No 1GK_000002
Extra(s)