TR    ENG

Metroyla Ankaray'ın Yüzde 20'sini Kullanıyoruz

Tür Röportaj
Konuşmacı(lar)/Yazar(lar) Ali İnandım
Başlık
Metroyla Ankaray'ın Yüzde 20'sini Kullanıyoruz
Konu Ulaşım Plancısı Erhan Öncü Ankara'nın ulaşım sorunlarını anlatıyor.
Anahtar Kelimeler Ulaşım Plancısı Erhan Öncü, Ankara'da ulaşım, Ankara Kenti Ulaşım Etüdü, Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planı ve Raylı Toplutaşım Yapılabilirlik Etüdü, Ankaray- Ankara Hafif Raylı Toplutaşım Sistem Ulaşım Etüdü.
Kaynak Milliyet Gazetesi Ankara Eki (08.02.2017)
Dil Türkçe
Envanter No 1GK_000003
Ek(ler)