TR    ENG

Ankara Müzeleri – Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Tür Konferans
Konuşmacı(lar)/Yazar(lar) Enver Sağır – Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürü
Başlık
Ankara Müzeleri – Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Konu Müzeler
Anahtar Kelimeler Ankara, Müze, Anadolu, Medeniyet, Atılım Üniversitesi
Kaynak Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşiv - TUTAM
Dil Türkçe
Envanter No 1KON_TUT_20141223_1
Süre/Boyut 00:37:58
Ek(ler)